8 Mayıs 2009 Cuma

Anemi Kansızlık

Kansızlığın dış belirtileri:
· Cilt soluktur, dil düzleşmiştir ve pütürleri kaybolmuştur (vitamin eksikliği).
· Dudak kenarlarında küçük çatlaklar (ince bağırsaklarda rahatsızlık ve demir eksikliği).
· Cildin kuruması veya pul pul olması (tiroid hormonları eksikliği).
Kansızlığın Sebepleri:
Kan üretiminde rol oynayan "B" grubu vitaminleri sadece sağlıklı bağırsaklarda üretilir. Vitamin ve daha pek çok zaruri madde üretimi ile meşgul olan bir takım mikroplar da bağırsaklarda yaşar. Yanlış beslenme alışkanlığı ve devamlı çekilen hazımsızlık sonunda midede çürüyen yemeklerin zehirli kalıntıları bağırsaklara iner ve orada yaşayan doğal, faydalı mikropları öldürür. Böylece vitamin eksikliği, demir eksikliği ve kansızlık orta- ya çıkar. Bu kademede süreç durdurulmazsa, yani yaşam tarzı değiştirilmezse, hazımsızlık sonucu oluşan toksik ve atık maddeler karaciğer ve kanda birikmeye, organlarda tıkanıklıklar oluşturmaya ve dokuları olumsuz yönde etkilemeye başlar. ("Hastalıkların Başlaması ve Seyri" ve "Hepatit" bölümlerine bakınız.) Midenin hazmındaki yetersizlik ve karaciğerin toksin nötralize etme kapasitesindeki azalma tiroid bezinin dokularını etkiler. Etkilenen tiroid dokularının hormon üretimi azalır. Hormon üretimi aza-lınca metabolizma yavaşlar. Metabolizma yavaşlayınca, oksijen ihtiyacı azalır. Oksijen ihtiyacı azalınca, hemoglobin değeri düşer. Bu durumda hazım düzeltilmeden, bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmeden demir yükleme tedavisi yapmak zararlıdır ve birtakım yeni hastalıklara yol açabilecek bir işlemdir.
• En'am suresi, 146. Ayet'te "Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara sığır ve davarın sırt, bağırsak ve kemik yağları hariç, iç yağlarını da haram kıldık", buyruluyor. Son araştırmalar gösteriyor ki, kan grubu "A" olanlar kırmızı eti hazmetmekte zorlanır veya tam olarak hazmedemez. Onların midesi etin hazmını sağlayan asidi ve yağların hazmını sağlayan enzimleri o kadar az üretir ki, kırmızı eti ve yağları parçalayamaz. Kırmızı eti ve yağları hazmedecek nitelikte bir sindirim sistemine sahip olmayan insanların, tiroid hormonu ve hemoglobin üretiminin de düşük olması hastalık değildir, onların fıtratındandır. Fıtratları böyle olduğu halde, yağlı, etli ve katkı maddeli yemekleri çok tüketen "A" gurubu taşıyıcılarının durumu gerçekten kötüdür: Onlar, hazım yetersizliği veya hazımsızlık, kılcal damarlarda, kalpte ve beyin damarlarında yaygın tıkanıklıklar, karaciğer, böbrek ve dalakta bozukluk, hipotiroidizm ve anemi tehlikesiyle karşı karşıyadır. "A" grubu olanların her ikisinden birinde anemi ve sayılan hastalıklardan ikisi, üçü veya hepsi birlikte görülür. ("Yağlar" ve "Hacamat" bölümlerine bakınız.)
Yahudi, Ermeni ve Türk nüfusunun büyük çoğunluğu "A" kan gurubu ta­şıdığı için, onlarda aneminin daha sık görülmesi, hastalığın önemli bir özel­liğidir, istatistiklere göre, Türkiye'de ve İsrail'de yaklaşık % 40'lara ulaşan, farklı derecelerde kansızlık vardır.
• Birçok ilaçta bulunan kimyasal etken madde, kemik iliği hücrelerinin genetik olarak kendini yenileme özelliğini yani ve RNA sentezini bozar. Çok hassas yapıda olan bu hücreler böyle bir etkiye karşı koyamazlar. Antibiyotikler, analjezik ve antienflamatuarlar gibi romatizmal ilaçlar, aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar ve psikiyatride kullanılan ilaçlardaki kimyasallar, kanın temel maddesi olan alyuvarlar üzerinde yıkıcı etkide bulunur, alyuvarların hücre duvarlarını eriterek yıkımı başlatırlar. Hassas yapıdaki hücreler bu kimyasal yıkıma direnemezler. Daha ağır vakalarda ise, yeni alyuvar üretimi durur ve önüne geçilemeyen bir anemi ortaya çıkar. Bunun sebebi, kan üretiminden sorumlu enzimlerin, oluşan reaksiyonlar sonucu yok olmasıdır. Görüldüğü gibi sentetik tıbbi ilaç kullanarak, hücrelerin kendini yenilemesinin engellenmesi biyolojik devamlılık ve canlılık için büyük bir tehlikedir.
Türkiye'de en sık rastlanan anemi sebebi aspirin ve antibiyotiklerin aşı­rı kullanılmasıdır. Ayrıca
• Antibiyotikler bağırsaklardaki gerekli maddeleri ve kan üretiminde rol oynayan "B" grubu vitaminlerini sentez eden mikropları yok ederek de kan üretiminin azalmasına neden olurlar.
• Kortizon kullanımı, tümör, yaralar veya basur gibi herhangi bir sebepten dolayı mide ve bağırsakta meydana gelen kanamaları artırabilir.
• Aspirin, antiromatizmal ilaçlar, antidepresan ve deterjanların sık kullanımı sonucu meydana gelen böbrek, mide ve bağırsak gibi organlarda­ki damar çatlamaları nedeniyle oluşan gizli kanamalar,-
• Gizli tümörler nedeniyle oluşan kanamalar
• Endometriozis nedeniyle oluşan gizli kanamalar kansızlığın nedenleri arasında yer alırlar.
Herhangi bir sebeple oluşan kansızlık demir eksikliğine,- bu da Akdeniz Anemisi taşıyıcılığına veya Akdeniz Anemisine sebep olabilir.
Tedavisi çok kolaydır:
• Aspirin, antiromatizmal ilaç, antibiyotik, hazır gıda ve detarjan kullanımını kesmek,-
• Beslenme alışkanlıklarını ve hazmı düzeltmek,-
• Karaciğeri, böbrekleri ve kanı temizlemek,-
• Tiroid bezini ve üreme organlarını tedavi etmek,-
• Damarlardaki tıkanıklıkları hacamatla, sülükle ve damar açıcı ilaçlarla eritmek ve çıkartmak, böylece kan dolaşımını düzeltmek gerekir.
("Genel tavsiyeler", "Mide ve bağırsakların tedavisi", "Karaciğer temizlemesi", "Böbrek temizlemesi", "Hacamat", "Sülük Tedavisi" bölümlerine bakınız.) Aneminin tedavisi "Kalp hastalıkları" bölümünde anlatılan tedavi gibidir.
Kansızlığa iyi gelenler:
Kırmızı pancar salatası yemek ve kırmızı pancar suyu içmek, elma ye­mek ve suyunu içmek, ısırganotu yemek ve suyunu içmek,- taze veya doğal kurutulmuş kırmızı üzüm yemek,- üzüm, kara dut ve keçiboynuzundan ya­pılmış doğal pekmez içmek (bilhassa kan gurubu "A" taşıyıcıları için),- bol yeşillik ve zeytinyağı yemek,- demir yönünden zengin olan kaplıca suların­da yıkanmak ve kaplıca suyu içmek,- sabah güneşi altında, bilhassa orman lık bölgelerde ve deniz kenarında çok yürümek, denizde yüzmek, iyi huy­lu ve neşeli olmak.
Ayrıca, kan gurubu "O", "B" ve "AB" olanlar için kırmızı eti yeşillikle birlikte yemek kansızlığa iyi gelir.
Zararlı olanlar:
Margarin, hidrojenize sıvı yağlar, kızartma yağları, katkılı hazır yiyecek ve içecekler, az çiğnemek,- hareketsizlik, çok yemek, çok üzülmek, haset ve gıybet etmek.
Ayrıca, kan gurubu "A" olanlar için kırmızı et yemek ve süt içmek,- kan gurubu "O" olanlar için ise süt içmek, mısır ve buğday ürünleri yemek za­rarlıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder